1. Skip to navigation
  2. Skip to content
  3. Skip to sidebar

 «Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթի Արմենիա» (Հաբիթաթ Արմենիա) հիմնադրամը «Վերականգնվող էներգիայի և էներգիայի արդյունավետ օգտագործման հնարավորությունը Վայք և Սպիտակ քաղաքներում» ծրագրի շրջանակում հայտարարում է մրցույթ` ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ քաղաքի հինգ բազմաբնակարան շենքերի (Ավետիսյան փողոց 17, 15/1, 15/2, 17/1, 17/2) տանիքների վերանորոգման և էներգաարդյունավետության բարելավման միջոցառումների իրականացման տեխնիկական հսկողության համար: Մրցույթի ծածկագիրը՝ SS/CW-06/2019/AREEM.

Մրցույթին մասնակցել ցանկացողները մրցույթի փաթեթը կարող են ձեռք բերել Հաբիթաթ Արմենիայի գրասենյակից (hասցե՝ Երևան, Հանրապետության 85ա, բն. 9, հեռ.՝ (+374)10 58 71 88) Փաստաթղթերը հասանելի են նաև  www.tender.am և www.itender.am կայքերում:

Մրցութային փաստաթղթերի հանձնման վերջնաժամկետն է 2019թ. սեպտեմբերի 19-ը՝ ժամը 12:00-ը: Մրցույթի փաթեթների բացումը տեղի կունենա 2019թ. սեպտեմբերի 19-ին՝ ժամը 12:00-ին: 

Մրցույթի հրավեր

Գնառաջարկ

Հավելված 1_Առաջադրանքի նկարագիր

Հավելված 2_Մրցույթի պայմաններ

Հավելված_3_Իրավական_վավերապայմաններ

Հավելված 4_Տեխնիկական կարողություններ

Հավելված 5_Մասնագիտական որակավորում

Հավելված 6_Նախկին փորձ

Հավելված 7_Ֆինանսական հաշվետվություն

Հավելված 8_Հայտարարություն

Հավելված 9_Տեխհսկողության պլան

Հավելված 10_Հայտերի վավերականություն

Հավելված 11_Հայտերի գնահատման աղյուսակ

Հավելված 12_Նախագծեր և գծագրեր

Ծավալաթերթ

Տեխ. նախագիծ

Share

Հայաստանում կենսապայմանների բարելավում

ՖՏ 2017 Տարեկան Հաշվետվություն

Ամբողջական նյութը տես այստեղ

Էներգախնայողության օգտակար խորհուրդներ


Designed by Naviscent