1. Skip to navigation
  2. Skip to content
  3. Skip to sidebar

«Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթի Արմենիա» (Հաբիթաթ Արմենիա) հիմնադրամը «Վերականգնվող էներգիայի և էներգիայի արդյունավետ օգտագործման հնարավորությունը Վայք և Սպիտակ քաղաքներում» ծրագրի շրջանակում հայտարարում է մրցույթ` ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ քաղաքի հինգ բազմաբնակարան շենքերի (Ավետիսյան փողոց 17, 15/1, 15/2, 17/1, 17/2) տանիքների վերանորոգման և էներգաարդյունավետության բարելավման միջոցառումների իրականացման համար: Մրցույթի ծածկագիրը՝ CW-06/2019/AREEM.

Մրցույթին մասնակցել ցանկացողները մրցույթի փաթեթը կարող են ձեռք բերել Հաբիթաթ Արմենիայի գրասենյակից (hասցե՝ Երևան, Հանրապետության 85ա, բն. 9, հեռ.՝ (+374)10 58 71 88): Փաստաթղթերը հասանելի են նաև  www.tender.am և www.itender.am կայքերում:

Մրցութային փաստաթղթերի հանձնման վերջնաժամկետն է 2019թ. սեպտեմբերի 18-ը՝ ժամը 12:00-ը: Մրցույթի փաթեթների բացումը տեղի կունենա 2019թ. սեպտեմբերի 18-ին՝ ժամը 12:00-ին

 

Մրցույթի հրավեր

Պայմանագրի ձև

Տեխնիկական գծագրեր

Ընդհանուր պայմաններ

Հատուկ դրույթներ

Գնառաջարկ շինաշխատանքների պայմանագրի համար

Հրահանգներ մրցույթի մասնակիցներին

Գնումների մասին ծանուցում

Տեխնիկական մասնագրեր_Ավետիսյան շենքեր

Ֆինանսական առաջարկ_աշխ. ժամանակացույց

Ձև 4.1_Ընդհանուր տեղեկություն մասնակցի մասին

Ձև 4.3_Լիազորագիր

Ձև_4.4_Ֆինանսական հաշվետվություն

Ձև 4.6.1-9_Որակավորում և փորձ

Աշխ. կատարման երաշխիք

Հավելված 1_Նյութերի ծագումը

Հավելված 2_Մերժման չափորոշիչներ

Հավելված 3_Շինանյութերի ցանկը

Հայտերի վավերականության ստուգման սանդղակ

Հայտերի գնահատման աղյուսակ

Ծավալաթերթ

Տեխ. նախագիծ

 

 

 

Share

Հայաստանում կենսապայմանների բարելավում

ՖՏ 2017 Տարեկան Հաշվետվություն

Ամբողջական նյութը տես այստեղ

Էներգախնայողության օգտակար խորհուրդներ


Designed by Naviscent