1. Skip to navigation
  2. Skip to content
  3. Skip to sidebar

«Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթի Արմենիա» (Հաբիթաթ Արմենիա) հիմնադրամը «Վերականգնվող էներգիայի և էներգիայի արդյունավետ օգտագործման հնարավորությունը Վայք և Սպիտակ քաղաքներում» ծրագրի շրջանակում հայտարարում է մրցույթ` ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ քաղաքում հինգ բազմաբնակարան շենքերի (Ուզբեկական փողոց 2, 3, 4, 7 և 8) էներգաարդյունավետության բարելավման միջոցառումների տեխնիկական հսկողության իրականացման համար:

Մրցույթի ծածկագիրը՝ SS/CW-07/2019/AREEM.

Մրցույթին մասնակցել ցանկացողները մրցույթի փաստաթղթերը կարող են ձեռք բերել Հաբիթաթ Արմենիայի գրասենյակից (hասցե՝ Երևան, Հանրապետության 85ա, բն. 9, հեռ.՝ (+374)10587188): Մրցույթի փաստաթղթերը հասանելի են նաև  www.tender.am կայքում:

Մրցութային փաստաթղթերի հանձնման վերջնաժամկետն է 2019թ. հուլիսի 30-ը՝ ժամը 12:00-ը: Մրցույթի փաթեթների բացումը տեղի կունենա հուլիսի 30-ին, ժամը 12:00-ին: 

Առաջադրանքի տեխնիկական նկարագրություն

Ընդհանուր պայմաններ

Ֆիզիկական և իրավաբանական վավերապայմաններ

Տեղեկություն տեխնիկական միջոցների առկայության մասին

Ոլորտի մասնագետները և որակավորված աշխատակիցների թիվը

Շինարարության տեխնիկական հսկողության փորձը

Ֆինանսական հաշվետվություն

Հայտարարություն համապատասխանության մասին

Տեխնիկական հսկողության պլան

Հայտերի վավերականության ստուգման աղյուսակ

Մրցույթի մասնակիցների գնահատման աղյուսակ

Նախագծային փաստաթղթեր

Գնառաջարկ

Բաց մրցույթի գնառաջարկի հրավեր

Ծավալաթերթ

Տեխնախագիծ՝ էլեկրատեխնիկական աշխատանքներ

Տեխնախագիծ_Ուզբեկական2,3,4,7,8

 

Share

Հայաստանում կենսապայմանների բարելավում

ՖՏ 2017 Տարեկան Հաշվետվություն

Ամբողջական նյութը տես այստեղ

Էներգախնայողության օգտակար խորհուրդներ


Designed by Naviscent