1. Skip to navigation
  2. Skip to content
  3. Skip to sidebar

«Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթի Արմենիա» (Հաբիթաթ Արմենիա) հիմնադրամը «Վերականգնվող էներգիայի և էներգիայի արդյունավետ օգտագործման հնարավորությունը Վայք և Սպիտակ քաղաքներում» ծրագրի շրջանակում հայտարարում է մրցույթ` ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ քաղաքում հինգ բազմաբնակարան շենքերի (Ուզբեկական փողոց 2, 3, 4, 7 և 8) էներգաարդյունավետության բարելավման միջոցառումների իրականացման համար: Մրցույթի ծածկագիրը՝ CW-07/2019/AREEM.

Մրցույթին մասնակցել ցանկացողները մրցույթի փաստաթղթերը կարող են ձեռք բերել Հաբիթաթ Արմենիայի գրասենյակից (hասցե՝ Երևան, Հանրապետության 85ա, բն. 9, հեռ.՝ (+37 410587188): Մրցույթի փաստաթղթերը հասանելի են նաև www.habitat.am վեբկայքի «Հայտարարություններ» բաժնում և www.tender.am կայքում:

Մրցութային փաստաթղթերի հանձնման վերջնաժամկետն է 2019թ. հուլիսի 29-ը՝ ժամը 12:00-ը: Մրցույթի փաթեթների բացումը տեղի կունենա հուլիսի 29-ին, ժամը 12:00-ին: Բացման օրվա և ժամի փոփոխության դեպքում մասնակիցները նախօրոք կտեղեկացվեն: 
 

Մրցույթի հրավեր

Աշխ. կատարման երաշխիք

Գնառաջարկ շինաշխատանքների պայմանագրի համար

Գնումների մասին ծանուցում

Ընդհանուր պայմաններ

Հայտերի գնահատման աղյուսակ

Հայտերի վավերականության ստուգման սանդղակ

Հավելված 1, Նյութերի ծագումը

Հավելված 2, Մերժման չափորոշիչներ

Հավելված 3, Շինանյութերի ցանկը

Հատուկ դրույթներ

Հրահանգներ մրցույթի մասնակիցներին

Ընդհանուր տեղեկություն մասնակցի մասին

Լիազորագիր

Որակավորում և փորձ

Ֆինանսական հաշվետվություն

Պայմանագրի ձև

Տեխնիկական գծագրեր

Տեխնիկական մասնագրեր_K-5 թաղամաս

Ֆինանսական առաջարկ

Չափաբաժին

Տեխնախագիծ

 

Share

Հայաստանում կենսապայմանների բարելավում

ՖՏ 2017 Տարեկան Հաշվետվություն

Ամբողջական նյութը տես այստեղ

Էներգախնայողության օգտակար խորհուրդներ


Designed by Naviscent