1. Skip to navigation
  2. Skip to content
  3. Skip to sidebar

      

«Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթի Արմենիա» հիմնադրամը (Հաբիթաթ Արմենիա) հայտարարում է մրցույթ՝ «Սպիտակ քաղաքի հինգ բազմաբնակարան շենքերի էներգաարդյունավետության բարելավման միջոցառումների իրականացման տեխնիկական նախագծի պատրաստում» (TD-01/2019/AREEM) ծառայության համար: Մրցույթը հայտարարվում է Հաբիթաթ Արմենիայի կողմից իրականացվող «Վերականգնվող էներգիայի և էներգիայի արդյունավետ օգտագործման հնարավորությունը Սպիտակ և Վայք քաղաքներում» ծրագրի շրջանակում:

Հայտերը, այլ պահանջվող փաստաթղթերի հետ միասին, պետք է ներկայացվեն մինչև 2019թ. մարտի 26-ը, ժամը 17:00-ը: Հայտերը կբացվեն դրանց ներկայացման վերջնաժամկետից սկսած հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Մրցույթի փաստաթղթերը կարող եք ներբեռնել Հաբիթաթ Արմենիայի  www.habitat.am կայքի  «Հայտարարություններ» բաժնից: 

Գնառաջարկի հրավեր

Ընդհանուր պայմաններ

Գնառաջարկ

Ֆիզիկական և իրավաբանական վավերապայմաններ և կարողություններ

Տեխնիկական առաջադրանքի նկարագրություն

Շենքերի ջերմաարդիականացման տեխնիկական ուղեցույց

Share

Հայաստանում կենսապայմանների բարելավում

ՖՏ 2017 Տարեկան Հաշվետվություն

Ամբողջական նյութը տես այստեղ

Էներգախնայողության օգտակար խորհուրդներ


Designed by Naviscent