1. Skip to navigation
  2. Skip to content
  3. Skip to sidebar

      

«Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթի Արմենիա» (Հաբիթաթ Արմենիա) հիմնադրամը, «Հայաստանում կենսապայմանների բարելավում» ծրագրի շրջանակում, նախատեսում է իրականացնել Մարքետինգային   և հաղորդակցության  ռազմավարության  մշակում ու ֆիրմային ոճի (բրենդի) ստեղծում և զարգացում: Այդ աշխատանքներնն իրականացնելու համար համապատասխան որակավորում ունեցող շահագրգիռ կազմակերպությունները կարող են մրցույթի մասնակցության հայտի փաստաթղթերը ձեռք բերել Հաբիթաթ Արմենիայի գրասենյակից (հասցե՝  ՀՀ, Երևան 0001, Հանրապետության 85ա, բն. 9 հեռ.՝ (+374 10) 58 71 88): Մրցույթի փաստաթղթերը կարելի է ձեռք բերել նաև Հաբիթաթ Արմենիայի www.habitat.am վեբկայքի «Հայտարարություններ» բաժնից` սեղմելով «Հայտամրցույթ» բառը: 
Մրցութային փաստաթղթերի հանձնման վերջնաժամկետն է 2017 թ. դեկտեմբերի 5-ը, ժամը 17:00-ը: Հայտերի գնահատմանը կտրվի մինչև յոթ օր ժամանակ, որից հետո հաղթող ճանաչված կազմակերպությունը կհրավիրվի ծանոթանալու պայմանագրի պայմաններին:

Բաց մրցույթի հրավեր

Գրանցաթերթիկ

Տեխնիկական առաջադրանքի նկարագիր

Ընդհանուր պայմաններ

Ֆիզիկական և իրավաբանական վավերապայմաններ և կարողություններ

Գնառաջարկ

Հայտերի գնահատման և կապալառուի ընտրության չափորոշիչներ

Հայտարարագիր

Share

Հայաստանում կենսապայմանների բարելավում

ՖՏ 2017 Տարեկան Հաշվետվություն

Ամբողջական նյութը տես այստեղ

Էներգախնայողության օգտակար խորհուրդներ


Designed by Naviscent