Տպել

Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթի Արմենիա (ՀՖՀԱ) հիմնադրամը «Վերականգնվող էներգիայի և էներգիայի արդյունավետ օգտագործման հնարավորությունը Վայք և Սպիտակ քաղաքներում» (ՎԱԷՀՔ) ծրագրի շրջանակում հայտարարում է Սպիտակ քաղաքի թիվ 2 մանկապարտեզի համար էներգախնայող լամպերի և էլեկտրական ջրատաքացուցիչների մատակարարման մրցույթ, մրցույթի կոդը՝ SG-01/2017/AREEM:
Մրցույթին մասնակցել ցանկացող կազմակերպությունները հայտի փաստաթղթերը կարող են ձեռք բերել ՀՖՀԱ-ի գրասենյակից: Հասցեն՝ Հանրապետության փողոց, 85ա, բն. 9, Երևան, 0001, Հայաստան, հեռ.՝ (+374 10) 58 71 88:  Մրցույթի փաստաթղթերը կարելի է ձեռք բերել նաև ՀՖՀԱ-ի www.habitat.am վեբկայքի «Հայտարարություններ» բաժնից:
Մրցութային փաստաթղթերի հանձնման վերջնաժամկետն է 2017թ. հուլիսի 25-ը՝ ժամը 17:00-ը: Մրցույթի փաթեթների բացումը տեղի կունենա 2017թ. հուլիսի 26-ին՝ ժամը 12:00-ին: 

Գնառաջարկի հրավեր

Գնառաջարկ

Ֆիզիկական և իրավաբանական վավերապայմաններ և կարողություններ

Ընդհանուր պայմաններ

Առաջադրանքի նկարագիր և մատակարարման պայմաններ