1. Skip to navigation
  2. Skip to content
  3. Skip to sidebar

       


Ծրագրի անվանումը: «ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Վայք քաղաքում հինգ բազմաբնակարան շենքերի (Ջերմուկի խճուղի 14, Մելիքյան 1, Շահումյան 2, Շահումյան 4, Շահումյան 99) տանիքների վերանորոգում և էներգաարդյունավետության բարելավման միջոցառումների իրականացում և մեկ բազմաբնակարան շենքի (Ջերմուկի խճուղի 51) ձեղնահարկի հատակի ջերմամեկուսացում»

Հրապարակման հղումը: CW-03/2017/AREEM   

Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթի Արմենիա հիմնադրամը նախատեսում է կնքել պայմանագիր Վայք քաղաքում հինգ բազմաբնակարան շենքերի (Ջերմուկի խճուղի 14, Մելիքյան 1, Շահումյան 2, Շահումյան 4, Շահումյան 99) տանիքների վերանորոգման, էներգաարդյունավետության բարելավման միջոցառումների իրականացման և մեկ բազմաբնակարան շենքի (Ջերմուկի խճուղի 51) տանիքի ջերմամեկուսացման համար՝ «Վերականգնվող էներգիայի և էներգիայի արդյունավետ օգտագործման հնարավությունը Վայք և Սպիտակ քաղաքներում» ծրագրի ֆինանսական աջակցությամբ:
Մրցույթի փաստաթղթերի փաթեթին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հասցեով՝ Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթի Հայաստան հիմնադրամ, Հանրապետության փող. 85ա, բն. 9, Երևան, 0001, ՀՀ : Նյութերը հրապարակված են նաև  www.habitat.am կայքում: 
Մրցույթի փաստաթղթերի հանձնման վերջնաժամկետն է 2017 թվականի հուլիսի 31-ը, ժամը 17 :00-ը: Հնարավոր հավելյալ տեղեկատվությունն ու պարզաբանումները/հարցերը կհրապարակվեն www.habitat.am կայքում:

 

Բաց մրցույթի հրավեր

Մասնակցության պայմանները և ապրանքների ծագումը

Մասնակցության բացառման չափանիշներ

Օգտագործվող նյութերի ցանկ

Մրցույթի հայտերի գնահատման աղյուսակ

Հայտերի վավերականության ստուգման աղյուսակ

Պայմանագրի ձևաթուղթ

Նախագծային փաստաթղթեր

Ֆինանսական առաջարկ

Մրցույթի մասնակցության մասին ընդհանուր տեղեկություն

Լիազորագիր

Տեխնիկական որակավորում

Ֆինանսական հաշվետվություն

Ընդհանուր պայմաններ

Հրահանգներր մրցույթի մասնակիցներին

Պայմանագրի կատարման երաշխիք

Շին. աշխատանքների մրցույթի ընթացակարգ

Հատուկ պայմաններ

Տեխնիկական մասնագրեր

Գնառաջարկի ձևաթուղթ

Ծավալաթերթ-նախահաշիվ

Տեխնիկական գծագրեր, Վայք

Share

Հայաստանում կենսապայմանների բարելավում

ՖՏ 2017 Տարեկան Հաշվետվություն

Ամբողջական նյութը տես այստեղ

Էներգախնայողության օգտակար խորհուրդներ


Designed by Naviscent