1. Skip to navigation
  2. Skip to content
  3. Skip to sidebar

Հայաստանում ընտանիքների համար պատշաճ բնակարանային պայմանների կարիքը հրատապ ու անհետաձգելի խնդիր է: Անձրևներից  կտուրը կաթացող տանը մեկ գիշեր անցկացնելն անընդունելի է: Տուն, որտեղ վառարանով ջերմացվում է մեկ սենյակ, անգամ մեկ օր ապրելն անընդունելի է: Սեյսմիկ առումով անկայուն տան առկայությունը, որը կարող է քանդվել ցանկացած ցնցումից՝ արդեն անընդունելի է:

Ձեր օգնությամբ մենք փորձում ենք աշխարհին ցույց տալ, թե ինչպես երկիրը կարող է վերացնել անբավարար բնակարանային պայմանները և օգնել ընտանիքներին՝ ապրելու Աստծո կողմից նախախնամված կյանքով:

 

Նվիրաբերեք այսօր

Օգնեք հայ ընտանիքներին փոխելու իրենց կյանքը

 
Առցանց`

USD:  www.habitat.org/donate/armenia

 
Փոխանցեք Ձեր նվիրատվությունը

Բանկային փոխանցում

Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթի Արմենիա հիմնադրամ, HSBC  Բանկ Հայաստան

ՀՀ ` 001 - 174 127 - 001

Share

Հայաստանում կենսապայմանների բարելավում

ՖՏ 2017 Տարեկան Հաշվետվություն

Ամբողջական նյութը տես այստեղ

Էներգախնայողության օգտակար խորհուրդներ


Designed by Naviscent