1. Skip to navigation
  2. Skip to content
  3. Skip to sidebar

Մասնակցեք տների կառուցմանը

One Day Build flyer first pageՀաբիթաթի §Մեկօրյա շինարարություն¦ ծրագրի մասնակցությունը հիանալի հնարավորություն է ընձեռում տեղական, միջազգային և կորպորատիվ կազմակերպություններին աջակցելու բնակարանային պայմանների բարելավման կարիք ունեցող ընտանիքներին իրականացնելու իրենց` պարզ, պատշաճ և մատչելի բնակարաններ ունենալու երազանքը: Միևնույն ժամանակ, ծրագրի մասնակցությունը ձեր աշխատակիցների հետ խթանում է արդյունավետ թիմի ստեղծմանը և արտաաշխատանքային թիմային միջոցառման զարգացմանը, ինչպես նաև հնարավորություն է ընձեռում ձեռք բերելու համագործակցության և առաջնորդության հմտություններ:


Ձեր թիմի անդամները, անկախ իրենց շինարարական հմտություններից, կարող են միանալ այս նախաձեռնությանը և օգնության ձեռք մեկնել պատշաճ բնակարանային պայամնների կարիք ունեցող ընտանիքներին:


Հովանավորելով §Մեկօրյա շինարարություն¦ ծրագիրը` ձեր թիմը կնպաստի համայնքային զարգացմանը` միաժամանակ բարելավելով միջանձնային շփումը և ձեռք բերելով նոր հմտություններ:

Share

Հայաստանում կենսապայմանների բարելավում

ՖՏ 2017 Տարեկան Հաշվետվություն

Ամբողջական նյութը տես այստեղ

Էներգախնայողության օգտակար խորհուրդներ


Designed by Naviscent