1. Skip to navigation
  2. Skip to content
  3. Skip to sidebar

 

Ազգային համաժողով

§Բազմաբնակարան շենքերի էներգաարդյունավետության և կառավարման արդի խնդիրներ. հեռանկարներ և օրենսդրական բարելավման առաջարկություններ¦

24-ը փետրվարի, 2015 թ.

Համաժողովի լեզուները՝ անգլերեն և հայերեն համաժամանակյա թարգմանությամբ

Նպատակը՝ մշակել գիտելիքահեն և քաղաքացիական հասարակության նախաձեռնությամբ առաջադրված քաղաքականություն՝ ի նպաստ Հայաստանում կոմունալ-բնակարանային տնտեսության և օրենսդրական դաշտի բարեփոխման:

Ներկայացնել բազմաբնակարան շենքերի կառավարման քաղաքականության և օրենսդրական բարեփոխումների մասով նոր առաջարկներ Հայաստանում գիտելիքահեն քաղաքացիական պլատֆորմ ստեղծելու միջոցով:

Ակնկալվող արդյունքները՝

  • Բազմաբնակարան շենքերի կառավարման բարելավված համակարգեր և փորձ,
  • Բազմաբնակարան շենքերի էներգաարդյունավետության բարելավմանն ուղղված ավելի մեծ կապիտալ ներդրումներ և կառավարության կողմից սահմանված սուբսիդիաներ: 

Մասնակիցներ՝ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն, ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն, համատիրությունների հետ աշխատող տեղական իշխանություններ, համատիրություններ և քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտներ, այդ թվում՝ հասարակական կազմակերպություններ, քաղաքապետեր և քաղաքապետարանների ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև զարգացման ծրագրեր և հետազոտություններ իրականացնող այլ հաստատություններ

Վայրը՝ ՀՀ, ք. Երևան, Իտալիայի փ. 1, §Բեսթ Վեսթերն Կոնգրես¦ հյուրանոց, մեծ դահլիճ (Ball room)

ՕՐԱԿԱՐԳ

ՄԱՄՈՒԼԻ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Share

Հայաստանում կենսապայմանների բարելավում

ՖՏ 2017 Տարեկան Հաշվետվություն

Ամբողջական նյութը տես այստեղ

Էներգախնայողության օգտակար խորհուրդներ


Designed by Naviscent