Տպել


Տարածաշրջանային համաժողով-աշխատաժողով. գիտելիքի փոխանակում

29-30-ը սեպտեմբերի, 2014թ.

Նպատակը. Ավելացնել Հայաստանում համատիրությունների կառավարման վերաբերյալ քաղաքական նախաձեռնությունները և օրենսդրական բարելավման առաջարկությունները՝ Հայաստանում համատիրությունների կառավարման՝ գիտելիքի վրա հիմնված քաղաքացիական հարթակի ձևավորման միջոցով՝ V4 երկրների Ուկրաինայի փորձի հիման վրա:

Հիմնական արդյունքները.

Լսարանը. Կհրավիրվեն ներկայացուցիչներ Քաղաքաշինության նախարարությունից, համատիրությունների հետ աշխատող տեղական իշխանության մարմիններից, Համատիրությունների ասոցիացիաներից և քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններից, համայնքապետեր և համայնքների ավագանիների ներկայացուցիչներ, հետազոտական և զարգացման այլ հաստատությունների ներկայացուցիչներ:

Անցկացման վայրը. Best Western Congress հյուրանոց, միակցված սրահ, Իտալիայի փողոց 1, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

ՕՐԱԿԱՐԳ

ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈւԹՅՈւՆ

Կոնֆերանսի մասնակիցներ.

          

Դմիտրո Լևիցկիյ        Իրենա Բումովա       Յարոսլավա Զապլետալովա

             

Մագդալենա                Վոլոդիմիր Բրիհիլևիչ   Անդրաշ Սեկեր

Ռուշկովսկա-Ցեսլյակ

        

Աստղինե Պասոյան       Նորա Գանեսկու