1. Skip to navigation
  2. Skip to content
  3. Skip to sidebar


Տարածաշրջանային համաժողով-աշխատաժողով. գիտելիքի փոխանակում

29-30-ը սեպտեմբերի, 2014թ.

Նպատակը. Ավելացնել Հայաստանում համատիրությունների կառավարման վերաբերյալ քաղաքական նախաձեռնությունները և օրենսդրական բարելավման առաջարկությունները՝ Հայաստանում համատիրությունների կառավարման՝ գիտելիքի վրա հիմնված քաղաքացիական հարթակի ձևավորման միջոցով՝ V4 երկրների Ուկրաինայի փորձի հիման վրա:

Հիմնական արդյունքները.

  •  V4 երկրներում Համատիրությունների ասոցիացիաների առավել լավ կառավարման միջոցով քաղաքացիական հասարակության զարգացման դասերը կնպաստեն, որպեսզի առավել լավ ընկալվի, թե ինչպես կարող են Համատիրությունների ասոցիացիաներն առավել արդյունավետ գործունեություն ծավալել Հայաստանում:
  • Ուկրաինայից 2 գործընկերների ներգրավումը տարածաշրջանային փոխգործակցության առանձնակի հնարավորություններ կընձեռի. երկու երկրները բնակարանային ապահովման իրենց քաղաքականությունները սկսել են մշակել միանման պայմաններում:
  • Բնակարանային ապահովման քաղաքականության ոլորտում առկա տարածաշրջանային գիտելիքներն ու ընկալումները Հայաստանում կիրառելը կհանգեցնի կառավարման կառուցվածքներում քաղաքացիական ներգրավվածության բարելավմանը:
  • Կքննարկվի համատիրությունների ասոցիացիաների ապագան և կորոշվեն նախնական քայլերը:

Լսարանը. Կհրավիրվեն ներկայացուցիչներ Քաղաքաշինության նախարարությունից, համատիրությունների հետ աշխատող տեղական իշխանության մարմիններից, Համատիրությունների ասոցիացիաներից և քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններից, համայնքապետեր և համայնքների ավագանիների ներկայացուցիչներ, հետազոտական և զարգացման այլ հաստատությունների ներկայացուցիչներ:

Անցկացման վայրը. Best Western Congress հյուրանոց, միակցված սրահ, Իտալիայի փողոց 1, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

ՕՐԱԿԱՐԳ

ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈւԹՅՈւՆ

Կոնֆերանսի մասնակիցներ.

          

Դմիտրո Լևիցկիյ        Իրենա Բումովա       Յարոսլավա Զապլետալովա

             

Մագդալենա                Վոլոդիմիր Բրիհիլևիչ   Անդրաշ Սեկեր

Ռուշկովսկա-Ցեսլյակ

        

Աստղինե Պասոյան       Նորա Գանեսկու

Share

Հայաստանում կենսապայմանների բարելավում

ՖՏ 2017 Տարեկան Հաշվետվություն

Ամբողջական նյութը տես այստեղ

Էներգախնայողության օգտակար խորհուրդներ


Designed by Naviscent