Տպել

 

Հոգաբարձուների խորհուրդ

Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթի Արմենիա հիմնադրամն ունի Հոգաբարձուների խորհուրդ: Այն ընդգրկում է Խորհրդի նախագահ և երկու անդամներ:

Տորե Նելսոն, Խորհրդի նախագահ


Յուրայ Ստուպկա, Խորհրդի անդամ

Վալենտինա Պետրուս, Խորհրդի անդամ

Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթի Արմենիան ունի անձնակազմի 12 անդամներ` Գործադիր տնօրեն,  Ֆինանսական և ադմինիստրատիվ ղեկավար, Շինարարության և աղետների արձագանքման ղեկավար, ծրագրի ղեկավար, ՎԱԷՀՔ ծրագրի ղեկավար, Բնակարանային ոլորտի ֆինանսական ղեկավար, Գլոբալ Վիլիջի և հանրության հետ կապերի համակարգող, Ֆոնդերի հայթայման խորհրդատու, Հայաստանում կենսապայմանների բարելավում ծրագրի ղեկավար, Հայաստանում կենսապայմանների բարելավում ծրագրի օգնական,  ՎԱԷՀՔ ծրագրերի օգնական և հանրության հետ կապերի համակարգող, Ադմինիստրատիվ օգնական: Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթի Արմենիան ունի նաև ծառայության մատուցման պայմանագրեր ևս չորս անհատների հետ:

 Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթի Արմենիայի անձնակազմ

 

Լուիզա Վարդանյան, Գործադիր տնօրեն

 

 

 

 

 

 

 

Ծրագրերի թիմ

 

                                         

Վարսենիկ Խլոյան                                      Գայանե Բարխանաջյան     

Ծրագրի ղեկավար                                      Բնակարանային ոլորտի ֆինանսական ղեկավար       
                       
   

 

                  

Արտուր Մեսրոպյան,                                 Վահրամ Կիրակոսյան

Հայաստանում կենսապայմանների       Շինարարության համակարգող

բարելավում ծրագրի ղեկավար 

 

                                                                                           

Սերգեյ Արզումանյան                             Հասմիկ Փայտյան

ՎԱԷՀՔ ծրագրի ղեկավար                   ՎԱԷՀՔ ծրագրի օգնական, հաղորդակցության հարցերով

                                                               համակարգող

 

 

Ռեսուրսների զարգացման թիմ

 

                                                      

  Կարինե Մաիլյան,                                     Նաիրա Աբրահամյան

Ռեսուրսների զարգացման ղեկավար       Գլոբալ Վիլիջի և հանրության հետ կապերի
       
                                                              համակարգող

                                                        
                                                                                                         

Ֆինանսական և ադմինիստրատիվ թիմ

                                           

Աննա Փարադյան                                             Տաթև Ֆատյան

Ֆինանսական և ադմինիստրատիվ տնօրեն    Հաշվապահ    

Աննա Հովակիմյան

Ադմինիստրատիվ օգնական