1. Skip to navigation
  2. Skip to content
  3. Skip to sidebar

 

Հոգաբարձուների խորհուրդ

Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթի Արմենիա հիմնադրամն ունի Հոգաբարձուների խորհուրդ: Այն ընդգրկում է Խորհրդի նախագահ և երկու անդամներ:

Տորե Նելսոն, Խորհրդի նախագահ


Յուրայ Ստուպկա, Խորհրդի անդամ

Վալենտինա Պետրուս, Խորհրդի անդամ

Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթի Արմենիան ունի անձնակազմի 12 անդամներ` Գործադիր տնօրեն,  Ֆինանսական և ադմինիստրատիվ ղեկավար, Շինարարության և աղետների արձագանքման ղեկավար, ծրագրի ղեկավար, ՎԱԷՀՔ ծրագրի ղեկավար, Բնակարանային ոլորտի ֆինանսական ղեկավար, Գլոբալ Վիլիջի և հանրության հետ կապերի համակարգող, Ֆոնդերի հայթայման խորհրդատու, Հայաստանում կենսապայմանների բարելավում ծրագրի ղեկավար, Հայաստանում կենսապայմանների բարելավում ծրագրի օգնական,  ՎԱԷՀՔ ծրագրերի օգնական և հանրության հետ կապերի համակարգող, Ադմինիստրատիվ օգնական: Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթի Արմենիան ունի նաև ծառայության մատուցման պայմանագրեր ևս չորս անհատների հետ:

 Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթի Արմենիայի անձնակազմ

 

Լուիզա Վարդանյան, Գործադիր տնօրեն

 

 

 

 

 

 

 

Ծրագրերի թիմ

 

                       

Վարսենիկ Խլոյան                                         

Ծրագրի ղեկավար                                         
                       
   

 

 

   Գայանե Բարխանաջյան

  Բնակարանային ոլորտի ֆինանսական ղեկավար

 

                                                                                           

Սերգեյ Արզումանյան                             Հասմիկ Փայտյան

ՎԱԷՀՔ ծրագրի ղեկավար        ՎԱԷՀՔ ծրագրի օգնական, հաղորդակցության հարցերով

                                                               համակարգող

 

 

Ռեսուրսների զարգացման թիմ

 

                          

Նաիրա Աբրահամյան

Գլոբալ Վիլիջի և հանրության հետ կապերի
համակարգող

                                                                 

 

Ֆինանսական և ադմինիստրատիվ թիմ

                                                          

Աննա Փարադյան                                               Տաթև Ֆատյան

Ֆինանսական և ադմինիստրատիվ տնօրեն    Հաշվապահ    

Աննա Հովակիմյան

Ադմինիստրատիվ օգնական

 

 

 

 


  

 

 

Share

Հայաստանում կենսապայմանների բարելավում

ՖՏ 2017 Տարեկան Հաշվետվություն

Ամբողջական նյութը տես այստեղ

Էներգախնայողության օգտակար խորհուրդներ


Designed by Naviscent