1. Skip to navigation
  2. Skip to content
  3. Skip to sidebar

Արտուր Մեսրոպյանը  Հաբիթաթ Արմենիային միացելէ 2017  թվականի սեպտեմբերից, որպես «Հայաստանում Կենսապայմանների Բարելավում» ծրագրի ղեկավար: Նա պատասխանատու է ծրագրի ամբողջական կառավարման համար: 

Նա ունի ավելի քան տասնհինգ տարվա աշխատանքային փորձ ֆինանսական ոլորտում, այդ թվում նաև ղեկավար պաշտոնում/աշխատելով որպես Գործադիր տնօրենի տեղակալ/ Հայաստանի երկու առաջատար վարկային կազմակերպություններում  2001թ-2016թ ընթացքում: Երկար ժամանակ աշխատելով վարկավորման/միկրոֆինանսավորման ոլորտում ձեռք է բերել մեծ փորձ և խորը գիտելիքներ, կազմակերպությունների ֆինանսական վերլուծության, ռազմավարական և գործառնական պլանավորման և զարգացման, ինչպես նաև սոցիալական ազդեցության կառավարման ոլորտներում: Նա նաև մասնագիտացած է միկրոապահովագրության ոլորտում:
Դրանից առաջ Արտուրը ավելի քան 8 տարի զբաղեցրել է ծրագրերի ղեկավարի պաշտոններ ՔԵԸՐ Միջազգայինը Հայաստանում և ԱՄՔՈՐ Հայաստան հասարակական կազմակերպություններում: Նա ունի կազմակերպական զարգացման և ռազմավարական պանավորման ուժեղ հմտություններ:

Արտուրը ավարտել է  Երևանի պետական համալսարանը` ստանալով ռադիոֆիզիկոսի որակավորում: Կատարելագործել է իր փորձն ու գիտելիքները` մասնակցելով է մի շարք  դասընթացների և ֆորումների բանկային գործ, ֆինանսական վերլուծություն, ռազմավարական պլանավորում, պրոդուկտների մշակում, մարքետինգ և վաճառքներ, ռիսկերի կառավարում,  հաղորդակցություն, առաջնորդություն, բանակցությունների վարում և  նախագծերի կառավարում թեմաներով : ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից երկու անգամ ստացել է Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրենի/ վարչության նախագահի սերտիֆիկատ/որկավորում և մեկ անգամ՝ Բանկի գործադիր տնօրենի /վարչության նախագահ, տնօրինության ղեկավար, գործադիր մարմնի ղեկավար/  սերտիֆիկատ /որակավորում/:

Share


Designed by Naviscent