1. Skip to navigation
  2. Skip to content
  3. Skip to sidebar

Մարինե Մկրտչյանը որպես հաշվապահ միացել է Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթի Արմենիա աշխատակազմին 2015 թ-ի մարտից: Ունենալով Ինֆորմացիոն համակարգերի մենեջերի որակավորում` նա ստացել է նաև Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ մասնագիտության մագիստրոսի աստիճան: Նախքան հիմնադրամին միանալը նա աշխատել որպես հաշվապահ Գնահատման և Թեստավորման կենտրոն ՊՈԱԿ-ում, ինչպես նաև Կոռնետ-ԱՄ ՓԲԸ-ում: 

 

Share


Designed by Naviscent