1. Skip to navigation
  2. Skip to content
  3. Skip to sidebar

24-ը փետրվարի, 2015թ.

13:50-14:00  

Մասնակիցների գրանցում

14:00-14:20

Ողջույնի խոսք և կլոր սեղան-քննարկման թեմայի ներկայացում

14:20-15:00

Բազմաբնակարան շենքերի էներգաարդյունավետության բարձրացման ծրագրի իրականացմանընթացքի ներկայացում

Կարեն Ասատրյան, Հայաստանում Բազմաբնակարան շենքերի էներգաարդյունավետության բարձրացման ծրագրի ղեկավար

15:00-15:10

Տիպային շենքում իրականացված ամբողջական ջերմամեկուսացման արդյունքների ներկայացում

Վահրամ Ջալալյան, Շենքերի էներգետիկ արդյունավետության զարգացման առաջադրանքի ղեկավար,  Հայաստանում ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագիր

15:10-15:25

Համատիրությունների համար Ֆինանսական միջոցների հասանելիության խոչընդոտները

Կարինե Մաիլյան, Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթի Արմենիա հիմնադրամի Ծրագրերի տնօրեն

15:25-15:45

Սուրճի ընդմիջում

15:45-16:15

Գործընկեր համատիրությունների կողմից իրականացված աշխատանքների ներկայացում

«Զարթոնք¦ համատիրություն, Սարգիս Քյուրքչյան

«Ավան-4¦  համատիրություն, Մանվել Մկրտչյան

«Աջափնյակ-1¦ համատիրություն, Համլետ Բաբլոյան

16:15-16:40

Ընդհանուր քննարկում

Ֆինանսական մոդելի արդյունավետությունը, Ծրագրի հետագա գործողությունները, շահագրգիռ կողմերի առաջարկությունները

16:40-17:00

Ամփոփում

 

Share


Designed by Naviscent