1. Skip to navigation
  2. Skip to content
  3. Skip to sidebar

ՕՐԱԿԱՐԳ

24-ը փետրվարի, 2014 թ.

10:00-10:30

 

Մասնակիցների գրանցում

 

10:30-10:40

 

Բացման նիստ: Ողջույնի խոսք և համաժողովի թեմայի ներկայացում

 

Նիստ 1: Տարածաշրջանային զեկույցի ամփոփ ներկայացում

10:40-11:00

 

 

 

 

 

 

 

11:00-11:15

§Համատիրությունների կառավարման մեջ քաղաքացիական

ներգրավվածության ամրապնդման իրավական-նորմատիվային լուծումները Հայաստանում. Վիշեգրադյան երկրների և Ուկրաինայի կուտակած փորձի հիման վրա¦ տարածաշրջանային զեկույցի ներկայացում

 

Աստղինե Պասոյան, բնակարանային ոլորտի փորձագետ

 

 

Քննարկում. հարց ու պատասխան

11:15-11:30

Սուրճի ընդմիջում

11:30-11:55

 

 

 

11:55-12:45

Ø  Քաղաքականության մասով առաջարկների ներկայացում

 

Աստղինե Պասոյան, բնակարանային ոլորտի փորձագետ

 

Քննարկում. հարց ու պատասխան

12:45-12:50

Ամփոփիչ նիստ

12:50-13:50

Ճաշի ընդմիջում

 

Share


Designed by Naviscent