1. Skip to navigation
 2. Skip to content
 3. Skip to sidebar

ՕՐԱԿԱՐԳ

29-ը սեպտեմբերի, 2014

10:30-11:00

Մասնակիցների գրանցում

 

11:00-11:15

Բացման նիստ:Ողջույնի խոսք և համաժողովի թեմայի ներկայացում

 

 

Նիստ 1: Բազմաբնակարան շենքերի/համատիրությունների կառավարումը եվրոպական երկրներում

11:15-11:40

 

 

 

 

11:40-11:45

 •   §Բազմաբնակարան շենքերի կառավարումը և բնակարանային ասոցիացիաները Հունգարիայում¦  զեկույցի ներկայացում

Անդրաշ Սեկեր, ազգային գրասենյակի տնօրեն, Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթի Հունգարիա

 

Քննարկում,հարց ու պատասխան

11:45-12:10

 

 

 

 

12:10-12:15

 •   §Բազմաբնակարան շենքերի կառավարում. Սլովակիա¦ զեկույցի ներկայացում

Յարոսլավա Զապլետալովա, ճարտարապետ և գիտաշխատող, Բնակարանային հարցերով ինստիտուտ

 

Քննարկում,հարց ու պատասխան

12:15-12:35

Սուրճի ընդմիջում

12:35-13:00

 

 

 

 

13:00-13:05

 •   §Համատիրությունները Լեհաստանում. գործունեությունը և կառավարման պրակտիկան¦ զեկույցի ներկայացում

Մագդալենա Ռուշկովսկա-Ցեսլյակ, ծրագրերի ղեկավար, Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթի Լեհաստան

 

Քննարկում՝հարց ու պատասխան

13:05-14:00

Ճաշի ընդմիջում

14:00-14:25

 

 

 

 

14:25-14:30

 •   §Բազմաբնակարան շենքերի կառավարումը ՉեխիայիՀանրապետությունում¦զեկույցի ներկայացում

Իրենա Բումովա, ճարտարապետ և գիտաշխատող, Գիտությունների ակադեմիայի սոցիոլոգիայի ինստիտուտ

 

Քննարկում,հարց ու պատասխան

Նիստ 2:

Բազմաբնակարան շենքերի և համատիրությունների կառավարումը Ուկրաինայում և Հայաստանում

14:30-14:55

 

 

 

 

 

 

 

 

14:55-15:00

 •   §Ուկրաինայի բնակարանային և համատիրությունների գծով օրենսդրության վերլուծություն և համատիրությունների դերը շենքի շահագործման/կառավարման գործում. օրենդրության մասով լավագույն փորձը և բազմաբնակարան շենքերի կառավարումն ու վերանորոգումը¦ զեկույցի ներկայացում

Վոլոդիմիր Բրիհիլևիչ, գործադիր տնօրեն, Տեղական ինքնակառավարման հետազոտության կենտրոն

 

Քննարկում,հարց ու պատասխան

15:00-15:25

 

 

 

 

15:25-15:30

 •   §Համատիրությունների գործունեությունը Ուկրաինայում¦ զեկույցի ներկայացում

Դմիտրո Լեվիցկիյ, իրավաբան, Համայնքային զարգացման ինստիտուտ

 

Քննարկում,հարց ու պատասխան

15:30-15:50

Սուրճի ընդմիջում

15:50-16:20

 

 

 

 

 

 

16:20-16:25

 •  §Երևան քաղաքաի համատիրությունների/բազմաբնակարան շենքերի ներուժը¦ զեկույցի ներկայացում

Աստղինե Պասոյան, էներգաարդյունավետության և բնակարանային ոլորտի փորձագետ, Էներգախնայողության աջակցման հիմնադրամ (ԷԱՀ)

Քննարկում, հարց ու պատասխան

16:25-16:40

 •   Օր 1: Ամփոփիչ նիստ

16:40-18:00

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ / RECEPTION

 

30-ը սեպտեմբերի, 2014 թ

09:45-10:15

Մասնակիցների գրանցում

10:15-10:30

Բացման նիստ: Բացման խոսք և համաժողովի թեմայի ներկայացում

Կարինե Մաիլյան, ծրագրերի տնօրեն, ՀՖՀ Արմենիա

Աստղինե Պասոյան, էներգաարդյունավետության և բնակարանային ոլորտի փորձագետ, ԷԱՀ

Նորա Գանեսկու,վարող, Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթի Ինթերնեյշնլ (ԵՄԱԱ գրասենյակ)

Թեմատիկ աշխատաժողովներ

10:30-11:40

 •   Աշխատաժողով 1: Համատիրությունների՝ սեփականաշնորհման մասով քաղաքականության դրույթներ, որոշումների կայացում (մեծամասնության քվեարկում), իրավական ուժ, վարձավճարների սահմանում և հավաքագրում, չվճարումների դեպքում  ձեռնարկվող քայլեր

Վարող՝ Աստղինե Պասոյան

10:30-11:40

 •   Աշխատաժողով 2: Համատիրությունների կառավարման ներքո գտնվող բազմաբնակարան շենքերի պահպանման հիմնախնդիրներ, սպասարկման վարձավճարների սահմանում:

 

Վարող՝ Նորա Գանեսկու, Կարինե Մաիլյան

11:40-11:50

Սուրճի ընդմիջում

11:50-13:00

 

 •  Աշխատաժողով 3: Վարկավորման մոդելներ, իրավական և կանոնակարգող դրույթներ

Վարող՝ Նորա Գանեսկու, Կարինե Մաիլյան

11:50-13:00

 

 •   Աշխատաժողով 4: Ծառայությունների/աշխատանքների աութսորսինգ[1], էներգամատակարարող ընկերությունների և մասնավոր շահագործման/պահպանման ընկերությունների հետ պայմանագրերի կնքում, մրցունակ գնումների կազմակերպում, որակի ապահովում, վերահսկողություն, կապալառուին ներկայացվող նվազագույն պահանջներ և այլն:

 

Վարող՝ Աստղինե Պասոյան

13:00-14:00

Ճաշի ընդմիջում

14:00-15:30

Արդյունքների ներկայացում ձևավորված խմբերի կողմից

15:30-15:40

Օր 2: Ամփոփիչ նիստ

 


[1] Աութսորսինգը կազմակերպության կողմից որոշակի բիզնեսգործընթացների կամ արտադրական գործառույթների հանձնումն է համապատասխան բնագավառում մասնագիտացող մեկ այլ ընկերության սպասարկմանը:

 

 

 

Share


Designed by Naviscent