1. Skip to navigation
  2. Skip to content
  3. Skip to sidebar

Աննան աշխատում է «Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթի Արմենիա» հիմնադրամում 2011թ-ի օգոստոսից որպես Ադմինիստրատիվ օգնական: Ունենալով մագիստրոսի աստիճան դիվանագիտության ոլորտում (ԵՊՀ, Միջազգային Հարաբերությունների ֆակուլտետ), նա օժանդակում է ղեկավար անձնակազմի աշխատանքներին, ապահովում է ճամփորդական պայմանավորվածությունները և ամրագրումները, պատրաստում է հաշվետվություններ Ֆինանսական և ադմինիստրատիվ ղեկավարի և Գործադիր տնօրենի համար, ինչպես նաև աջակցում է Գործադիր տնօրենին մարդկային ռեսուրսների հարցերում: 

Share


Designed by Naviscent